Referenser

 

 

2008-2017 Omfattning: ca 8 000 timmar

Projektledning, teknisk och ekonomisk granskning samt rådgivning avseende tekniska lösningar inom tele/radiokommunikation med speciell inriktning mot Tetra/Rakel. Upphandling, inköp, utbildning och projektledning vid flera sjukhus i Stockholm. Vi har också genomfört uppdrag avseende kravskrivning för upphandling av Rakel och Rakeluppbyggnad där kontraktsummorna varit över 25 Mkr/år.

Vi har hjälpt Locum med framtagande av tekniska kravspecifikationer avseende Rakelanvändning samt för inomhussystem för Rakel och mobiltelefoni på sjukhusen inom Stockholms Läns Landsting med investeringskostnad om ca 45 Mkr.

2013-2015 Omfattning: ca 400 timmar.

Rakelprojektering, genomgång av befintliga programmeringsunderlag (PU) för RTÖG. Vi har sammanställt dessa till ett PU och korrigerat, anpassat och kompletterat detta så att det överensstämmer med MSB:s riktlinjer och RTÖG:s organisation.

Växjö och Ljungby sjukhus

2015 (pågående). Omfattning: ca 5000 timmar och fortlöpande.

Stöd vid upphandling och byggande av inomhusnät för mobiltelefoni och Rakel i Sjukhus samt teknikbyggnader inom Region Kronoberg.

Införande av Rakel inom Region Kronoberg. vägledning, tekniskt stöd vid upphandling, teknisk support, stöd vid samordning av Rakelfrågor mot MSB.

Delbesiktningar och slutbesiktningar av inomhusnäten inom Region Kronoberg.

Kalmar, Oskarshamn och Västerviks sjukhus

2020 (pågående)

Tekniskt stöd vid byggandet av inomhusnät för mobiltelefoni och Rakel i 3 sjukhus inom Region Kalmar.

Delbesiktningar och slutbesiktningar av inomhusnäten inom Region Kalmar.

Eksjö, Värnamo och Jönköpingssjukhus

2021 (pågående)

Tekniska underlag och stöd vid upphandling av inomhusnät för mobiltelefoni och Rakel.

Delbesiktningar och slutbesiktningar av inomhusnäten inom Region Jönköping.

2004–2012, 2015– . Omfattning: ca 2 000 timmar

Tetra/Rakel projektering, inköp, utbildning, uppbyggnad av lednings- och säkerhetscentral, inomhuslösning och projektledning samt teknisk granskning.

Ekonomisk granskning och rådgivning avseende tekniska lösningar inom tele/radiokommunikation med speciell inriktning mot Tetra/Rakel.

Karolinska sjukhusen Huddinge, Solna

2009–2015 Omfattning: ca 400 timmar.

Täckningsmätningar

 Idrottsparken

  • Norrköpings kommun, äldreboenden, LSS, Flygeln, De Geerhallen.

Besiktningar

Besiktningar av inomhusnät