Referenser


Locum

2008-2017 (pågående). Omfattning: ca 8 000 timmar

Projektledning, teknisk och ekonomisk granskning samt rådgivning avseende tekniska lösningar inom tele/radiokommunikation med speciell inriktning mot Tetra/Rakel. Upphandling, inköp, utbildning och projektledning vid flera sjukhus i Stockholm. Vi har också genomfört uppdrag avseende kravskrivning för upphandling av Rakel och Rakeluppbyggnad där kontraktsummorna varit över 10 Mkr/år.

Vidare har vi genomfört kravskrivning för upphandling enligt LOU av outsourcing av drift och underhåll av system där kontraktsumman för drift/underhåll varit ca 10 Mkr/år. Vi har även hjälpt Locum med framtagande av tekniska kravspecifikationer avseende Rakelanvändning samt för inomhussystem för Rakel och mobiltelefoni på sjukhusen inom Stockholms Läns Landsting med investeringskostnad om ca 45 Mkr.


Räddningstjänsten Östra Götaland (RtÖG)

2013-2015 (pågående). Omfattning: ca 400 timmar

Rakelprojektering, genomgång av befintliga operativa kommunikationsplaner (OKP) och programmeringsunderlag (PU) för RtÖG och de tidigare räddningstjänsterna i Söderköpings, Valdemarsviks och Åtvidabergs kommuner. Vi har också sammanställt dessa till ett PU och korrigerat, anpassat och kompletterat detta så att det överensstämmer med MSB:s riktlinjer och RtÖG:s organisation. Vi ger erforderligt stöd vid kontakter med MSB i samband med framtagande av PU och vid programmering av Rakel terminaler.

Region Kronoberg (Landstinget)

2015 (pågående). Omfattning: ca 5000 timmar och fortlöpande.

Införande av Rakel inom Region Kronoberg. vägledning, tekniskt stöd vid upphandling, teknisk support, stöd vid samordning av Rakelfrågor mot MSB och stöd vid byggande av inomhusnät för Rakel i Sjukhus samt teknikbyggnader inom Region Kronoberg.

Region Halland (Landstinget)

2017 (pågående). Omfattning: ca. 300 timmar och fortlöpande.

Signalnivåmätning, projektledning, upphandling samt stöd vid byggandet av inomhusnät. 

Landstinget Sörmland

2017 (pågående). Omfattning: ca. 100 timmar och fortlöpande.
Mätningar samt stöd av byggandet av inomhusnät.

 

Regeringskansliet

2004–2012, 2015– . Omfattning: ca 2 000 timmar

Tetra/Rakel projektering, inköp, utbildning, uppbyggnad av lednings- och säkerhetscentral, inomhuslösning och projektledning samt teknisk granskning.

Ekonomisk granskning och rådgivning avseende tekniska lösningar inom tele/radiokommunikation med speciell inriktning mot Tetra/Rakel.

Karolinska sjukhusen Huddinge, Solna

2009–2015 (pågående). Omfattning: ca 400 timmar