Om företaget

 

Kuntze Communication AB (KCAB) är ett företag som arbetar med projektledning för inomhustäckning av mobiltelefoni 2G, 3G 4G och 5G, Rakel (räddningstjänstens och polisens radiosystem), trådlösa inomhusnät WIFI samt teknik och säkerhet.

KCAB genomför grundutbildning, repetitionsutbildning och instruktörsutbildning för samtliga Rakelfabrikat och även DWS (Data Work Station) på traditionellt sätt eller via dator.

KCAB har en gedigen kunskap om hur företag och organisationer bör planera för  sin inomhuslösning gällande mobiltelefoni. Rakel, m.m.

KCAB utför uppdrag åt LOCUM  (Stockholms Läns Landstings fastighetsbolag), Region Kronoberg, m.fl. med projektledning  på beställarsidan, framtagning av tekniska upphandlingsunderlag, deltagande under upphandling, genomförande av projektmöten/teknikmöten samt deltagande vid besiktning av färdiga anläggningar.

KCAB har godkänd besiktningman för era tele- och fiberinstallationer.

KCAB har praktisk erfarenhet av lösningar för allt från privatpersoner, små och medelstora företag, organisationer som polis, räddningstjänst, ambulans, landsting och flera statliga myndigheter och organisationer.

KCAB projektleder installationer för Rakel, mobiltelefoni 2G, 3G, 4G och olika nätverk samt ser till att det blir rätt installerat till rätt pris och i rätt tid.

KCAB hjälper kunder med hyresavtal vid uthyrning av plats för teleoperatörernas utrustningar.

Det är en fördel om kunden äger sitt eget inomhusnät för att ha kontroll och inte vara låst till en operatör.

Kuntze Communication AB har erfarenhet inom följande områden:

  • Införande av inomhustäckning för Rakel samt mobiltelefoni 2G, 3G, 4G och 5G
  • Projektledning
  • Framtagning av tekniska upphandlingsunderlag
  • Upphandlingar enligt LOU (Lagen om Offentlig Upphandling)
  • Goda kontakter med teleoperatörerna
  • Avtalspartner med MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap)

Erfaren VD
Thomas Kuntze, VD, är teleingenjör och har lång erfarenhet av radiokommunikation och stor kunskap om tekniken bakom telekommunikation. Thomas har också en bakgrund som polis och brandman där radiokommunikation varit en del av vardagen. Med erfarenhet av nationella och internationella krishanteringssystem samt handläggning av kommunikationsfrågor på Länsstyrelsen, Luftfartsstyrelsen och Transportstyrelsen, vet han precis vad som krävs för att skapa den bästa och säkraste kommunikationslösningen för sina kunder.