Om företaget

 

Kuntze Communication AB (KCAB) är ett företag som funnits på marknaden sedan 2006 och som arbetar med projektledning för inomhustäckning av mobiltelefoni 2G, 3G 4G och 5G, Rakel (räddningstjänstens och polisens radiosystem), trådlösa inomhusnät WIFI samt teknik och säkerhet.

Vår affärsidé är en leverantörsoberonde helhetslösning för myndigheten, organisationen eller företaget.

KCAB är godkänd avtalspartner av MSB Rakel.

KCAB genomför utbildning och repetitionsutbildning för samtliga Rakelfabrikat.

KCAB utför projektledning  på beställarsidan, framtagning av tekniska upphandlingsunderlag, deltagande under upphandling, genomförande av projektmöten/teknikmöten samt deltagande vid besiktning av färdiga anläggningar. Upphandlingar enligt LOU (Lagen om Offentlig Upphandling).

KCAB har godkänd besiktningsman för era teleinstallationer.

KCAB har praktisk erfarenhet av lösningar för allt från privatpersoner, små och medelstora företag, organisationer som Polis, Räddningstjänst, Ambulans, Regioner och flera statliga myndigheter och organisationer.

KCAB hjälper kunder med hyresavtal vid uthyrning av plats för teleoperatörernas utrustningar.

Kuntze Communication AB har erfarenhet inom följande områden:

  • Införande av inomhustäckning för Rakel samt mobiltelefoni 2G, 3G, 4G och 5G
  • Projektledning
  • Framtagning av tekniska upphandlingsunderlag
  • Upphandlingar enligt LOU (Lagen om Offentlig Upphandling)
  • Goda kontakter med teleoperatörerna
  • Avtalspartner med MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap)

Erfaren VD
Thomas Kuntze, VD, är teleingenjör och har lång erfarenhet av radiokommunikation.   Thomas har en bakgrund som polis och brandman där radiokommunikation varit en del av vardagen. Med erfarenhet av nationella och internationella krishanteringssystem samt handläggning av kommunikationsfrågor på Länsstyrelsen, Luftfartsstyrelsen och Transportstyrelsen, vet han precis vad som krävs för att skapa den bästa och säkraste kommunikationslösningen för våra kunder.