Rakel

Vi har utvecklat ett antal utbildningsprogram för att passa olika typer av organisationer och användare. Vi erbjuder utbildning för er personal i grupp, på plats i era lokaler alternativt i våra lokaler.

Vi kan också erbjuda utbildning genom vår simuleringsapplikation, där era användare själva kan gå igenom ett utbildningsprogram vid lämpligt tillfälle. Simuleringsapplikationen ger er även möjlighet att kontinuerligt upprätthålla kompetensen hos era användare. Simuleringsapplikationen har stöd för samtliga typer av Rakelterminaler. Den är också konfigurerbar för att simulera händelser i er organisation med era terminaler och inställningar.

 

UTBILDNING MED SIMULERINGSAPPLIKATION

 

      

 

Vi är av MSB godkänd RAKEL-Partner

 

Referenser

Vi utför utbildning inom RAKEL samt hjälp vid införande av RAKEL till ett flertal användare i Sverige.

  • Räddningstjänsten Norduppland
  • Räddningstjänsten Kinda
  • Brandkåren Attunda.
  • Mälarenergi

Ladda ner Demo

Här kan du ladda ner vår simuleringsapplikation för att testa.

Kontaktuppgifter

011-16 00 10 | info@kuntzeab.se  
Kuntze Communication AB | Butängsgatan 12 
602 23 Norrköping | Org nr 556744-9169

Skapad av Partner7