Rakel

 

Vi har utvecklat ett antal utbildningsprogram för att passa olika typer av organisationer och användare. Vi erbjuder utbildning för er personal i grupp, på plats i era lokaler alternativt i våra lokaler.

Vi kan också erbjuda utbildning genom vår simuleringsapplikation, där era användare själva kan gå igenom ett utbildningsprogram vid lämpligt tillfälle. Simuleringsapplikationen ger er även möjlighet att kontinuerligt upprätthålla kompetensen hos era användare. Simuleringsapplikationen har stöd för samtliga typer av Rakelterminaler. Den är också konfigurerbar för att simulera händelser i er organisation med era terminaler och inställningar.

UTBILDNING MED SIMULERINGSAPPLIKATION

      

Vi är av MSB godkänd RAKEL-Partner

Referenser

Vi utför utbildning inom RAKEL samt hjälp vid införande av RAKEL till ett flertal användare i Sverige.

  • Räddningstjänsten Norduppland
  • Räddningstjänsten Kinda
  • Brandkåren Attunda.
  • Mälarenergi