Inomhustäckning

Vi bygger mobil kommunikation inomhus, även om huset har lågenergifönster, lokalen ligger nere i källaren eller om det finns andra hinder som försvagar mobiltelefonsignalerna.

Bland våra kunder finns privatpersoner, polis och räddningstjänst, bygg- och fastighetsbranschen.

Kontakta oss när du behöver hjälp med allt från förstudie, design och projektering till konsulttjänster, leverans, driftsättning, service, support, utbildning och underhåll.

Vi tar fram säkra, robusta och miljövänliga lösningar som stärker signaler för allt från FM, Rakel, 2G, 3G, och 4G.

Vid nybyggnation och renovering av fastigheter genomför man idag åtgärder för att få så energisnåla byggnader som möjligt. Detta minskar drastiskt möjligheten för mobil- och WiFi-täckning.

Kontaktuppgifter

011-16 00 10 | info@kuntzeab.se  
Kuntze Communication AB | Butängsgatan 12 
602 23 Norrköping | Org nr 556744-9169

Skapad av Partner7