Inomhustäckning

 

Vi bygger mobil kommunikation inomhus, även om huset har lågenergifönster, lokalen ligger nere i källaren eller om det finns andra hinder som försvagar mobiltelefonsignalerna.

Bland våra kunder finns privatpersoner, polis och räddningstjänst, bygg- och fastighetsbranschen.

Kontakta oss när du behöver hjälp med allt från förstudie, design och projektering till konsulttjänster, leverans, driftsättning, service, support, utbildning och underhåll.

Vi tar fram säkra, robusta och miljövänliga lösningar som stärker signaler för allt från FM, Rakel, 2G, 3G, 4G och 5G.

Vid nybyggnation och renovering av fastigheter genomför man idag åtgärder för att få så energisnåla byggnader som möjligt. Detta minskar drastiskt möjligheten för mobil- och WiFi-täckning.